Volkswagen Passat B3/B4-shēma elektroiekārtas.
Rokasgrāmatā aprakstīts, kā novērst elektrisko transportlīdzekļu sistēmām vieta Vokswagen VW Passat B3, B4. Visa veida darbības traucējumiem tiek grupēti pēc to simptomi un tiek norādītas tabulās.

Lapas: 43
Izmērs: 38.29 Mb


Slēptais teksts

References materiālu lejupielāde
References materiālu lejupielāde
References materiālu lejupielāde
[sabrukuma]
Līdzīgi pavedieni: