פעולה ידנית של המכונית ZAZ-110206, ZAZ-1103, ZAZ-1105 והשינויים שלהם. שגיבש החלוקה של המעצב הראשי של CJSC "3A3.
(מהדורה שנייה, 2004)

עמודים: 157
גודל: 5.32 מגה-בתים

ZAZ 110206, ZAZ ZAZ 1105 1103 (2 עורכת, 2004) מדריך תחזוקה-prscr1-jpg ותיקון ZAZ 110206, ZAZ ZAZ 1105 1103 (2 עורכת, 2004) מדריך תחזוקה-prscr2-jpg ותיקון ZAZ 110206, ZAZ ZAZ 1105 1103 (2 עורכת, 2004) מדריך תחזוקה-prscr3-jpg ותיקון ZAZ 110206, ZAZ ZAZ 1105 1103 (2 עורכת, 2004) מדריך תחזוקה-prscr4-jpg ותיקון


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: