ZAZ הזדמנות-מדריך/הנחיה למשתמש על תיקון, תחזוקה ותפעול בקטלוג הרכב וחלקי.
מדריך זה נועד להציג לך המכשיר, ואת התחזוקה של הרכב שלך. בנוסף, המדריך מכיל מידע חשוב על הכללים הבסיסיים של פעולה בטוחה של הרכב. אנו ממליצים כי בקפידה לסקור את מדריך זה, בצע את כל ההמלצות הכלולות בו. זה להבטיח פעולה בטוחה, אמינה ללא בעיות ועבודה מכלולים ומערכות במהלך כל תקופת השירות, להעביר תחושה של שביעות רצון הבעלים של המכונית.
הרכב מיועד לשימוש לפי קטגוריה כביש 1-3, אשר עומד בדרישות של ה DBI. 2.3-4, dbn של 2.3-5 ו- DSTU 3587.
הרכב מיועד עבור הפעולה בכל בטמפרטורות הסביבה ג מ 30-ל + 40° c ולחות יחסית של 80% בגיל 15 ".


גודל: 24.6 מגה-בתים


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: