ZAZ 968 m-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
האלבום כולל איורים מציג סוגים של חתכים, דיאגרמות, להסביר את האינטראקציה של שלהם חלקים ורכיבים יחידות של המכונית.


גודל: 2.87 מגה-בתים


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: