המדריך לרכב תחזוקה ותיקון של וולוו 240 ודגמים 245 הם תיאור, הסכימה ויחידות עיצוב, מנגנונים ומערכות של המכונית. ביישום של המדריך מתאר את כלים, חומרי סיכה, נוזלים, מנורות, חותמות שרוולים, מיסבים, הידוק מומנט של בורג חיבורים, כמו גם מעגלים חשמליים.


תאריך שחרור/הצגה: 1996טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]

נושאים דומים: