Vaz-2107, 21072, 21073-40, 21074-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
מדריך להציג לך תחזוקה ותיקון של המכונית Vaz-2107, 21072, 21073-40, חלקי חילוף 21074 על בסיס מוכן עם השימוש של ציוד וכלים מיוחדים. מספק עצות על טיפוח, תחזוקה, פתרון בעיות של כל המערכות ותיקון יחידות של המכונית. עדכון: המלצות מן העמודה "משלנו" ההיסטוריה "מאחורי ההגה".


גודל: 11.98 מגה-בתים


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: