VAZ לאדה 2110, מפורטים בתיקון, 2112-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
מכוניות Lada 110, 111, 112 מצוידים 16-שסתום מנועי-1, 5i, 6i, 1.
בספר זה, כל פעולת תחזוקה מאויר עם תצלום, בליווי פרשנות המתאים. תיאר היטב את התכונות הבסיסיות ואת הפעולה יחידות ויחידות. הספר כולל גם טבלה של אבחון באופן אוטומטי לזהות את הכשל של המכונית, למצוא פתרון.עמודים: 272
גודל: 40.71 Mb


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: