VAZ לאדה קלינה 11193, 11183-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
ספרו של סדרה של מדריכים מאוירים צבעוניים כדי לתקן את הרכב בעצמו. המדריך מתאר התקן, תחזוקה ותיקון של משפחת המכונית קלינה. מפרט את הבעיות האפשריות, סיבות ופתרונות שלהם. פתרון בעיות, תחזוקה ותיקון הן תצלומי צבע הערות מפורטות.
יישומים הם כלים, חומרי סיכה, נוזלים, אורות, חותמות פיר רדיאלי, מיסבים, הידוק מומנט של בורג חיבורים, כמו גם מעגלים חשמליים.
הספר מיועד עבור נהגים שרוצים לשמור ולתקן את הרכב בעצמך, אלא גם לעובדים.


עמודים: 232
גודל: 248.34 Mb


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: