תיקון, תחזוקה, התקנה של מכוניות VAZ 11113, 1111 "אוקה", נותן נתונים טכניים מלאה עבור תכונות עיצוב ועקרונות הפעולה של כל רכב רכיבים ומערכות.


סוג:. .exe
גודל: 157 Mb


VAZ 1111 אוקה 11113, ידני-prnscr1-jpg VAZ 1111 אוקה 11113, ידני-prnscr2-jpg VAZ 1111 אוקה 11113, ידני-prnscr3-jpg


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: