מדריך מולטימדיה תיקון טכני, פעולת ותחזוקה של המכונית לאדה PRIORA (לאדה priora)
מדריך זה מכיל מפרט טכני מלא Priora. יש לו גם רכב ידני.
סעיף ידנית:-"תחזוקה" מתאר מערכת כזו:
-מערכת שימון, קירור, דלק, בלם.
-מנועים, הילוכים, היגוי, מארז, גוף, ציוד חשמלי של הרכב.


סוג: מולטימדיה


נושאים דומים: