2113 VAZ, 2114, 2115-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
ספרו של סדרה של מדריכים מאוירים בצבע מלא כדי לתקן את הרכב. המדריך מתאר את העיצוב של רכיבים ומערכות Vaz-2113. -2114. -2115 מופעל על ידי-2111. מצויד עם מערכת הזרקת הדלק. פרטים על בעיות בסיסיות, סיבות ופתרונות שלהם. לצילומי צבע, עם הערות, הפרטים של כל פעולות תחזוקה ותיקון. המלצות עבור כוונון המכונית.
יישומים הם כלים, חומרי סיכה, נוזלים, אורות, חותמות פיר רדיאלי, מיסבים, הידוק מומנט של בורג חיבורים, כמו גם מעגלים חשמליים.
הספר מיועד עבור נהגים שרוצים לשמור ולתקן את הרכב בעצמך, אלא גם לעובדים.


שנת פרסום: 2010
עמודים: 233
גודל: 44.55 MB


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: