מדריכים מפורטים בתיקון (1.5 ליטר) 1.5.4. -תיקון, תחזוקה ותפעול של הרכב.
מערכת בקרה עבור מנועי מדריכים מפורטים בתיקון (1.5 ליטר), עם מבוזרת עקבי הזרקת דלק בקר תחת 1.5.4


גודל: 8.68 מגה-בתים


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: