Vaz 2115 (לתקן את עצמם)-מולטימדיה מדריך/הנחיה למשתמש על תיקון, תחזוקה ותפעול של הרכב.
פרטים על בעיות בסיסיות, סיבות ופתרונות שלהם.
התהליך של פירוק ותיקון מודגם ומגיע עם הערות מפורטות.
הנספח מספק כלים, חומרי סיכה, נוזלים,
אורות, חותמות פיר רדיאלי, מיסבים, מעגלים חשמליים, רגעים
בורג הידוק קשרים. המדריך מיועד עבור נהגים שרוצים
כדי לתקן את הרכב עצמו/עצמה.
גודל: 257.32 Mb


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: