נשלח על ידי מדריך מתאר בפירוט את העיצוב של המכונית אוא ז פטריוט. הספר מכיל רמזים חשובים והוראות שימוש ותיקון אוא ז 3163 פטריוט. אגף נפרד מדריכים תיקון מכיל רשימה של תקלות אפשריות, פגמים ונזק לכביש, המציינת את שיטות האבחון, חיסול על ידי הבעלים של הרכב.

התיאור תיקון פטריוט אוא ז פיצול מערכות של יחידות של המכונית, מהמנוע אל הגוף. על פי בקשה להשלים את פעולת תיקון התראות ועצות מן מנוסה בעלי רכב אוא ז.


נושאים דומים: