הנחיות לתיקון של צביעת הרכב רנו מגאן.
מספקים מידע רקע, חדשנות, טכנולוגיה של התיקון, ציור של הרכב שניזוק רנו מגאן, הוא מתאר את הציוד המשמש כלי מיוחד.


עמודים: 68
גודל: 873.95 Kb


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: