AvtoÈkspeptiza 5.0 היא תוכנית לחישוב העלות של אוטו-מוטו tpanspoptnogo פירושו, לוקח בחשבון את מצבו הטכני, התיישנות, חלקי חילוף, החלפת עבודות, אשר נחוצים להחזיר את הרכב למצבו הנורמלי.



סוג רשיון: הדגמה
גודל: 16.16 מגה-בתים






טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]