תיקון ידני ניסן Almera טינו שחרור משנת 1998 ואילך. ניסן Almera טינו מכוניות היו מצוידים עם מנועי בנזין. 4WD ו Sr20de (נפח של 1.8 ו- 2.0 ליטר), כמו גם מנועי דיזל. YD22DDTi 2.2 ליטרים של עקירה.

מדריך מספק תיאור זה מסביר את המטרה ואת פרטי ניסן Almera ושרטוטים המחשה. תיקון ותחזוקה של המצולם ולתאר פעולות באופן רציף, המאפשר להם לרוץ עבור הנהגים.

מקטעים בודדים של המדריך הם הוראות ההפעלה ניסן Almera טינוהוראות טכניות תחזוקה תקופתית, ערכת הצבעים של המכונית ציוד חשמלי ניסן.


נושאים דומים: