מדריך לתקן את המכונית ולשחרר מתן שירות של אופנועים קוואסקי ZX900, 100 ו- 1100 ארבע נוזל מקורר 1983-1997.

מדריך זה מתאר:
  • [] אחסון של אופנוע
    [] שינוי שמן מנוע
    סימון [] וניהול דלק
    מזלג קדמי]
    [] מערכת החשמל


מחבר: מייק Stubblefield, ג'ון היינס H
מוציא לאור: היינס
מספר עמודים: 20


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: