מדריך לתקן את המכונית ותחזוקה של אורביט izh-2126, אשר מספק מידע טכני על הרכב izh-2126, האתרים העיקריים, מערכות, מנגנונים. המדריך מספק מידע עבור התאמת יחידות ויחידות של המכונית, אבחון ותיקון.



גודל: 42.96 מגה-בתים











נושאים דומים: