Xedos מאזדה 6 (סדנת ידני) 1992.
מדריך זה מספק את תיקון רכב מקצועי ש-6 Xedos מתבצעת באמצעות כלים מיוחדים זמינים ב החנות ו מכניקה מכירים את השימוש בהם. בנוסף, ידע של טכנולוגיית כלי רכב, תחזוקה כללית ותיקון. אם אינם עומדים בתנאים אלה, אתה צריך להיות מודע של התוצאות האפשריות, להימנע מביצוע תיקונים.תאריך שחרור/הצגה: 1992
מחבר: מאזדה מוטור קורפוריישן
מוציא לאור: מאזדה מוטור קורפוריישן, DjVu (מזוהים באופן מלא)
איכות: הטקסט המזוהה (OCR)
מספר עמודים: 708
שפה: גרמנית


מאזדה 6 Xedos (סדנת ידנית) (1992) ידני-004183c788de-jpg מאזדה 6 Xedos (סדנת ידנית) (1992) ידני-2eeffd4afea0-jpg מאזדה 6 Xedos (סדנת ידנית) (1992) ידני-bcd918fea509-jpg


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: