2005 לקסוס RX-400 h-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
אוסף של מדריכים ותחזוקה של לקסוס RX-400 h 2005
TechDoc
 1. [] הנחיות אלה מפותחים בהתאם לדרישות SAE J2008.

  1. [] אבחון

   [] להסרת ואת ההתקנה, החלפה, פירוק ועל ההרכבה מחדש, לבדוק ולהתאים

   [] בדיקה אחרונה

  [] במדריך זה הושמט תיאור של ההליכים הבאים. למרות זאת, יש לבצע הליכים אלה.

  1. [] להשתמש ג'ק או להרים

   [] פינוי ירה פרטים

   [] בדיקה ויזואלית


PDF HTML
גודל: 107.88 Mb


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: