קיה זרע (ראה היה) 2007-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
אנו מציעים לכם מדריך כדי לתקן את המכונית, תחזוקה של cee קיה היה עם 3 - ו hatchback הדלת חמש, משפחתית, מנוע בנזין osnaŝaemogo: G4FA (1.4 l), G4FB (1.6), G4FC מנועי דיזל (2.0 l): D4FB (1.6 l), D4Eft (2.0 l). פרסום פרטים
рассмотрено устройство автомобиля, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики и устранения. Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием стандартного набора инструментов в условиях гаража. Операции по регулировке, разборке, сборке и ремонту автомобиля снабжены пиктограммами, характеризующими сложность работы, число исполнителей, место проведения работы и время, необходимое для ее выполнения. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов приведены пооперационно и подробно иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками, благодаря которым даже начинающий автолюбитель легко разберется в ремонтных операциях. Структурно все ремонтные работы разделены по системам и агрегатам, на которых они проводятся (начиная с двигателя и заканчивая кузовом). По мере необходимости операции снабжены предупреждениями и полезными советами на основе практики опытных автомобилистов. Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаные виде ссылок на подраздел и страницу, где они подробно описаны. В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, горюче-смазочных материалах и эксплуатационных жидкостях, применяемых лампах и свечах зажигания, шинах, алгоритмы диагностики системы управления двигателем и диагностические коды неисправностей. В конце книги приведены цветные электросхемы.
הספר מיועד לחובבי רכב ואנשי מקצוע.


שנה: 2009
עמודים: 336
גודל: 304.51 Mb


קיה זרע (2007-...) המדריך-prscr1-jpg קיה זרע (2007-...) המדריך-prscr2-jpg קיה זרע (2007-...) המדריך-prscr3-jpg


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: