כספת קיר נהדר, צבאים, לשיר, מלח, פגסוס-מדריך כדי לתקן את המכונית ותחזוקה.
ידני, תיקון, תחזוקה, דיאגרמות חשמל של הקיר הגדול בטוח, צבאים, לשיר, מלח, פגסוס עם 419QE 2.2 ליטר GW מנוע בנזין.

עמודים: 275
גודל: 236.59 Mb


טקסט מוסתר

הוסר לבקשת המחזיק נכון
[קריסת]
נושאים דומים: