Geely ח"כ/קינג קונג/LG-1-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
המדריך כולל: מידע כללי אודות ההתקן עבור ח"כ Geely והשינויים שלהם, הנחיות פעולה, תחזוקה, תיאור של תקלות אפשריות של מנוע, תמסורת, המארז, היגוי, מערכת בלימה. הטיפים במדריך זה יעזור להתאפק ולא לעשות תיקונים בתחנות השירות, כמו גם משלהם.


גודל: 11.56 Mb

טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: