Gaz-2705, 2705 ן, 3221-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
הספר מתאר את העיצוב של המכונית, ההדרכה עבור זיהוי ופתרון, פירוק, הרכבה והתאמה של יחידות של המכונית. שרטוטים של ציוד טכנולוגי עבור תחזוקה ותיקון. בהתחשב בגודלו של המכשירים הפשוטים ביותר, כמו גם הממדים של התממשקות פרטים היחידות הבסיסיות של המכונית. מיועד עבור מהנדסים וטכנאים של הובלות חברות ותחנות שירות. יכול להיות שימושי כדי בעלים פרטיים של המכונית, סטודנטים במכללות הלומדים מכוניות, ככלי חינוכי.


גודל: 10.68 מגה-בתים


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: