GAZ 33021, 33023-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
מדריך זה הינו מדריך על תחזוקה ותיקון של Gaz-3302, 33021, 3302. הוא מיועד עבור טכנאים, תחנות שירות, ציי הרכב, תיקון סדנאות, כמו גם עבור הבעלים של תחבורה אישי. המדריך מספק הנחיות לזיהוי ולפתרון מידע, ועל פי הוראות פירוק, הרכבה והתאמה של יחידות חלקי חילוף רכב ותיקון על בסיס מוכן.


סוג: pdf
גודל: 10.85 מגה-בתים


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: