GAZ 3307, 3309-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
מדריך זה הינו מדריך על תחזוקה ותיקון
Gaz-3307, Gaz-3309. המדריך מספק הנחיות לזיהוי ולפתרון מידע, הוראות פירוק, הרכבה והתאמה של יחידות של רכב, תיקון חלפים על בסיס מוכן. רשימות של צינורות, מיסבים, חותמות על המכונית, וכן רשימות של נקודות הידוק הקשרים בורג, אחראי של מוצרים המכילים מתכות יקרות, והפעלת חומרים מצוינים נספחים המדריך מיועד מהנדסים ועובדים טכניים של חנויות, תחנות שירות, ציי הרכב, תיקון סדנאות, כמו גם עבור הבעלים של תחבורה אישי.


גודל: 92.39 Mb

טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: