2217, GAZ 2752 "סייבל"-מדריך כתובות של חלקי רכב.
קטלוג של חלקים, חלפים, הרכבה יחידות של Gaz 2217-22171-2752 סובול. המהדורה כוללת תיאור טכני, מפרטים, איורים של יחידות הייצור וחלקים Gaz-2217-22171-2752. מספרים של הרכבה יחידות ומכלולים, שמותיהם, את מספר הרכב.
הספר מהווה מדריך עיון בעת בחירת חלקים, מיועד לעסקים, ארגונים ויחידים עוסקת ותחזוקה של המכונית.


תאריך שחרור/הצגה: 1999
מחבר: יורי Kudryavtsev
מוציא לאור: גלגל
ISBN: 5-8115-0012-2.
איכות: מעמודים שנסרקו
מספר עמודים: 208


חלקי חילוף קטלוג 2217, Gaz 2752 חלקי חילוף קטלוג 2217, Gaz 2752 חלקי חילוף קטלוג 2217, Gaz 2752 חלקי חילוף קטלוג 2217, Gaz 2752


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: