Gaz Z1029 הוולגה-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
מדריך זה נועד כדי להכיר את העובדים של רכב, תחנות שירות המוסכים לשירות ותיקון של מכוניות חלקי חילוף "וולגה" Gaz-Z1029 על בסיס מוכן.
המדריך מספק בסיסי נתונים טכניים של הרכב ועל אגרגטים, מציע ייעוץ על תחזוקה ותיקון, כמו גם הוראות פירוק, הרכבה, התאמה, פתרון בעיות ותיקונן.נושא: 1995
מחבר: ייצור האגודה «Gaz»
ז'אנר: במדריך השירות
מוציא לאור: "גם" קו "»
ISBN: 5-7-003-88686/DjVu (מזוהים באופן מלא) + דוק
איכות: הטקסט המזוהה (OCR)
מספר עמודים: 213


מדריך מדריך מדריך


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: