המכונית "וולגה" Gaz-24-10 והשינויים שלו.
המכונית "וולגה" Gaz-24-10 והשינויים שלו. פעולה ידנית 24-10-3902008 מחדש. המהדורה התשיעית.


בעיה: g 1991.
מחבר: הצוות של מעצבים של גז
מוציא לאור: על "הגז"
תבנית: Jpeg + TIFF
מספר עמודים: 176 + חיווט תרשים
איכות: מעמודים שנסרקו


המכונית המכונית המכונית


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: