Gaz-21 ושינויים.
הספר מתאר Gaz-21 והשינויים שלו. הם הראשי
תקלות, את הוצאתם. השולחן ניתן באגף:
a) מידות של התממשקות פרטים.
ב) התאמה ותיקון מידות,
חליפות של חלקים) / m-21 עם הפרטים של / m במפעל רכב גורקי.
הספר מיועד מגוון רחב של ברכב.נושא: 1995
מחבר: בחדר האוכל: בולס, עוזר ההוראה Šlenčik
מוציא לאור: "Desnâns′ka פראבדה"
ISBN:-9206 - - 7707 X 5/DjVu (מזוהים באופן מלא) + דוק
איכות: הטקסט המזוהה (OCR)
מספר עמודים: 162


Gaz-21 ושלה שינויים רכב המדריך-99014898908d-jpg Gaz-21 ושלה שינויים רכב המדריך-4d4433a4550b-jpg Gaz-21 ושלה שינויים רכב המדריך-377b39393f38-jpg


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: