GAZ 53-12-התקן, תחזוקה, תיקון רכב.
הספר נותן קצר מאפייני למכונית, שלה תכונות עיצוב, ייעוץ על תחזוקה ותיקון. מאמר זה מתאר את תקלות אפשריות ולמניעת שלהם. סקיצות של תיקון פשוט של התקנים.
הספר מיועד עבור מומחי התחבורה המוטורית, יכולה להיות שימושית לבעלים של תעבורה יחיד.


גודל: 4.92 Mb


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]