מדריך מולטימדיה לתקן המכונית, ותיקון הנוסעים גאז 3110 אשר מכיל מפרט מלא של המכונית, המדריך שלו ולבצע תחזוקה מתוזמן. במקטעים בודדים של המדריך מומחשים ותיאר את המערכת המכונית: שימון קירור, דלק ומערכת בלימה, כמו גם מנוע, תמסורת, היגוי, המארז, הגוף, חשמל גאז 3110.גודל: 65.14 Mb


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: