מדריך לתיקון ותחזוקה של מכונית פורד מונדיאו (מולטימדיה) (1997 - 2000), מכיל מפרט מלא של קווים מנחים עבור הפעולה של הרכב. חשף סודות מוכרת של ניצול מונדיאו. לאור תיאור מפורט של הרכב תחזוקה, תיקונים, כל זה בליווי איורים צבעוניים.


נושאים דומים: