דייהטסו Feroza F300-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
ניהול תוכן:
 • [] Gereral מידע,
  [] תחזוקה
  [] מנוע המכנים,
  מערכת הבקרה פליטה [],
  [] מערכת EFI.
  [] מערכת הדלק,
  [] קירור מערכת,
  מערכת שימון [],
  מערכת ההצתה]
  [] מתחילה מערכת,
  מערכת טעינה [],
  [] SST,
  מפרט שירות]
  מומנט הידוק [],
  [] חיווט תרשים.
שפה: אנגלית
גודל: 2.33 מגה-בתים


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: