A320 Airframe משפחה & מדריך אימונים הנעה/אלקטרו/אוויוניקה
הספר מיועד הדרכה ו/או הסבה של הצוות הטכני מתן שירות מטוסי-320. הספר בוחן את כל מערכות ורכיבים של הסדרה-320 כולו באנגלית.


מהדורה: 2004, 2005
מחבר: SR מחשבים שוויץ/THTT...
מוציא לאור: EASA הכרה הדדית מסמכים
מספר עמודים: 3700
איכות: עמודים סרוקים + שכבת הטקסט המזוהה
שפה: אנגלית


A320 Airframe משפחה & הנעה הדרכה ידני/אלקטרו/אוויוניקה-1e0aee990a99b8c7bde3a90c21cad7b9-jpg A320 Airframe משפחה & הנעה הדרכה ידני/אלקטרו/אוויוניקה-1dd34c47b83b4744d6713150e38d04aa-jpg A320 Airframe משפחה & הנעה הדרכה ידני/אלקטרו/אוויוניקה-57ed32090092aaeaf4064fb90d8b1cbb-jpg


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: