Hafei Princip/5/Saibao Princip-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
המדריך מכיל מידע כללי אודות המכשיר המכונית Saibao Hafei Princip/5/Princip ושינויים שלהם, הנחיות פעולה, תחזוקה, תיאור של תקלות אפשריות של מנוע, תמסורת, המארז, היגוי, מערכת בלימה.

מודלים עם מנועי בנזין:
HFJ7161/HFJ7161E-DA4G18 1584 cm3 (74.2 kW);
HFJ7181/HFJ7181E-4 g 93 1834 CC (98 kW);
HFJ7201-4G63S4M 1997 cm3 (93 קילוואט).

הטיפים במדריך זה יסייע לך לבצע תיקונים, תחנות כאלה על השירות, כמו גם משלהם.


פרסום: 2009
מחבר: מחברים
מוציא לאור: מונולית
: מסת 978-966-1672-39-9
איכות: מעמודים שנסרקו
מספר עמודים: 210


Saibao Hafei Princip/5/Princip ידני-6d8d2c41300e-jpg Saibao Hafei Princip/5/Princip ידני-c5c24b61c522-jpg Saibao Hafei Princip/5/Princip ידני-3e23922c8327-jpg Saibao Hafei Princip/5/Princip ידני-cae29451c494-jpg


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: