קרבורטורים-אבחון, התקנה, תיקון...
הספר מספק תשובות לשאלות המתעוררות במהלך פעולת תחזוקה, תיקון מערכות הזרקת דלק. Carburettors s מערכות בסיסי ניתנים כחומר עזר, ייעוץ על פתרון בעיות, תיקון, התאמת עבודות כדי להפחית את צריכת הדלק, לשפר את מיומנויות הנהיגה, החוקים על פליטת חומרים רעילים בסביבה, לא רק המכונית תחזוקת תחנות, אבל גם מוסכים בודדים, כמו גם על הכביש.
עבור בעלי המכוניות, מנהלי התקנים, עובדים של חברות תחבורה, מכונית מרוץ.


גודל: 1.54 Mb


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: