Chery קמיע-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
מדריך זה מספק עצות מעשיות כיצד למנוע תקלות במבצע היומיומית של הרכב, וכאשר זה קרה, איך לתקן את המכונית.


גודל: 1.76 Mb


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: