Είναι το αρχικό εγχειρίδιο για τεχνική εκμετάλλευση των αυτοκινήτων της οικογένειας ηλεκτρική σύνδεση Λάδα GRANTA και όλες τις πιθανές τροποποιήσεις.

.


Κυκλοφορία: 26/09/2011
Συγγραφέας: J.v. Sabanov, κλπ.Παρόμοια θέματα: