Ένα multimedia οδηγός για την επισκευή και συντήρηση του Subaru Forester (1997) παρέχει πλήρεις προδιαγραφές και εγχειρίδιο Forester. Επίσης σε αυτό το εγχειρίδιο περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση συντήρησης του οχήματος. Σαφώς και είναι κατανοητό, περιγράφει τις αρχές και τα προβλήματα όλων των μεγάλων συστημάτων:-λιπαντικά, καύσιμα και πέδησης σύστημα ψύξης,.
Επιμέρους τμήματα του τη διάγνωση και την επισκευή του κινητήρα, μετάδοσης, διεύθυνσης, σασί, σώμα αυτοκινήτων και ηλεκτρικών αυτοκινήτων Subaru Forester.

Κρυφό κείμενο

Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
[κατάρρευση]
Παρόμοια θέματα: