Τεχνικό εγχειρίδιο, συντήρηση και αυτοκίνητο NISSAN R'NESSA 1997-2001 με τη βενζίνη-powered εσωτερικής καύσης SR20DE, SR20DET, KA24DE. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει λεπτομερείς οδηγίες για την διάγνωση, συντήρηση, ρύθμιση και Επισκευή κινητήρων και συστημάτων ελέγχου, σύστημα φρένων με ABS, τιμόνι κλπ είναι αυτο διαδικασίες διάγνωσης και δυνατή ταλαιπωρία κωδικούς, τα συστήματα διαχείρισης του κινητήρα, ABS και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Περιγράφει τον τρόπο χρήσης της διάταξης διαγνωστικής δοκιμής συμβουλευτείτε.


Μέγεθος: 27.57 Mb


Κρυφό κείμενο

Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
[κατάρρευση]
Παρόμοια θέματα: