Λεπτομερής υπηρεσία εγχειρίδιο Mitsubishi Magna, Verada και Diamante από το 2003 και μετά για την Αυστραλιανή αγορά.

MITSUBISHI σειρά Magna/KL TL Verada/Diamante
Αυτό το εγχειρίδιο υπηρεσία που έχει ετοιμαστεί με τις τελευταίες πληροφορίες υπηρεσία που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο
της δημοσίευσης. Υποδιαιρείται σε διάφορες κατηγορίες ομάδων και κάθε ενότητα περιέχει διάγνωσης,
διαδικασίες αποσύνθεσης, επισκευή και εγκατάσταση μαζί με τις πλήρεις προδιαγραφές και σύσφιξη
αναφορές. Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, πριν προχωρήσετε, ως εσφαλμένη υπηρεσία διαδικασίες
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο στο προσωπικό υπηρεσία ή στον διαχειριστή του οχήματος.


Γλώσσα: Αγγλικά
Μορφή: διαδραστικά PDF
Μέγεθος: 97.44 Mb


Κρυφό κείμενο

Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
[κατάρρευση]
Παρόμοια θέματα: