Οδηγός για την επισκευή και τη συντήρηση και τη λειτουργία του αυτοκινήτου Hyundai Matrix (2002-2006), οι που είναι τα πλήρη χαρακτηριστικά, περιγράφει τα βασικά της χρήσης μήτρα.
Αυτός ο οδηγός περιγράφει όλα τα συστατικά και συνελεύσεις, σημαντικούς μηχανισμούς και συστήματα του αυτοκινήτου. Συστάσεις για την εκτέλεση επισκευών και συντήρησης.


Τύπος: .exe
Μέγεθος: 285 Mb


Υπηρεσία πολυμέσων εγχειρίδιο Hyundai Matrix (2002-2006)-prscr1-jpg Υπηρεσία πολυμέσων εγχειρίδιο Hyundai Matrix (2002-2006)-prscr2-jpg Υπηρεσία πολυμέσων εγχειρίδιο Hyundai Matrix (2002-2006)-prscr3-jpg


Παρόμοια θέματα: