Το φυλλάδιο περιγράφει πώς την επισκευή και την υπηρεσία αυτοκινήτων Gaz 24 του Βόλγα. Το βιβλίο παραθέτει επίσης πιθανές δυσλειτουργίες και τις μεθόδους εξάλειψης.
Στο λεπτομερή σχεδιασμό της Gaz 24, συνεκτική και λεπτομερή σειρά της Συνέλευσης και αποσυναρμολόγηση εργασίες με τη σωστή σειρά, επισκευή και τη ρύθμιση λειτουργεί.


Κυκλοφορία: 2001
Συγγραφέας: Afonin. με.
Εκδότης: ντόνατ
ISBN: 5-8069-0049-5

Εγχειρίδιο (2001) GAZ-24-0a74d3959569688b3966b808989211d8-jpgΕγχειρίδιο (2001) GAZ-24-7e7f38616c0a736e287c18a8fa6e000b-jpgΕγχειρίδιο (2001) GAZ-24-28de46e8b4f9c707eb7763c434fd5f3c-jpg

Παρόμοια θέματα: