Αυτό οδηγός παρέχει οδηγίες για τη φροντίδα και τη συντήρηση του το Gaz-z110, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων και επισκευή όλων των συστημάτων και των μονάδων του αυτοκινήτου.


Έκδοση: 2002
ISBN: 5-7657-0220-1/DjVu/DOC


Κρυφό κείμενο

Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
[κατάρρευση]
Παρόμοια θέματα: