Αυτοκίνητο «Βόλγα» Gaz-24-10.
Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται να εξοικειώσει εργαζομένων του αυτοκινήτου, σταθμούς εξυπηρέτησης και καταστήματα επισκευής στην υπηρεσία και επισκευή των αυτοκινήτων «Βόλγα» Gaz-24-10 με βάση τα τελειωμένα μέρη.
Ο οδηγός παρέχει βασικά τεχνικά στοιχεία του οχήματος και την εξοπλισμού, προσφέρει συμβουλές συντήρησης και επισκευής, καθώς και οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, προσαρμογή, προσδιορισμό των προβλημάτων και την επίλυσή τους.


Θέμα: 198H g.
Συγγραφέας: ομάδα συγγραφέων
Εκδότης: Vneštorgizdat.
Μορφή: Jpeg + TIFF
Αρiθμός Σελίδων: 188
Ποιότητα: σαρωμένες σελίδες


Αυτοκίνητο «Βόλγα» Gaz-24-10-d8bc028e8c5ee257c6d2a21e886c79b9-jpg Αυτοκίνητο «Βόλγα» Gaz-24-10-ddddc4b2e4338e3a11941b968f429a40-jpg Αυτοκίνητο «Βόλγα» Gaz-24-10-e7f649ff83d53b212e90bf06ece5aa38-jpg


Κρυφό κείμενο

Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
[κατάρρευση]
Παρόμοια θέματα: