Εγχειρίδιο/συντήρηση εγχειρίδιο, η συσκευή και την επισκευή του αυτοκινήτου Ford Focus, Focus Turnier από διαφορετικούς κινητήρες που παράγεται από τον Οκτώβριο του 1998. Σε αυτό το εγχειρίδιο είναι τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων, των κόμβων και των συστημάτων του αυτοκινήτου. Λεπτομέρειες και pooperacionno καθορίζονται από την ακολουθία του αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων και συνελεύσεις με μέτρα ασφαλείας, μέτρηση της στις απαιτούμενες παραμέτρους. Στο τέλος του κάθε τμήματος δίνεται κατάλογοι πιθανές βλάβες, αιτίες και μεθόδους τους εμφάνιση και επισκευές.


Τύπος: PDF
Μέγεθος: 38.7 Mb


Κρυφό κείμενο

Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
[κατάρρευση]
Παρόμοια θέματα: