Πολύχρωμο εγχειρίδιο επισκευής, λειτουργία και δομή της Ford Mondeo τρίτη γενιά, που ανήκει στο τμήμα αγοράς με μια μηχανές βενζίνης 1.6 λίτρο (110 και 125 h.p.)? 2.0-λίτρο (145 h.p.)? 2.3 λίτρο (161 h.p.)? 2,5 λίτρα (220 h.p.) και ντίζελ κινητήρες 1.8 λίτρα (100 και 125 h.p.)? 2,0 λίτρων (140 h.p.) και 2,2 λίτρα (170 h.p.).
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη συσκευή αυτοκίνητο Ford και περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για την επισκευή και τη συντήρηση. Μια ξεχωριστή ενότητα θα σας βοηθήσει να χειριστεί ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου με δυσλειτουργίες με τον τρόπο, εισάγει τις μεθόδους διάγνωσης και εξάλειψη.
Τεχνικές εργασίες για την προσαρμογή των μονάδων, τους συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, επισκευή του αυτοκινήτου που περιγράφεται στο εγχειρίδιο και χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητα της εργασίας, αριθμός Ερμηνευτών, ένα χώρο εργασίας και το αναγκαίο ποσό του χρόνου που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή τους.


Θέμα: 2010/DjVu


Κρυφό κείμενο

Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
[κατάρρευση]
Παρόμοια θέματα: