Εγχειρίδιο (πολυμέσων) για την επισκευή, συντήρηση και αυτοκίνητο Ford Focus (1998) περιέχει λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και τα βασικά μεγέθη της λειτουργίας εστίασης.
Αυτός ο οδηγός παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή του συνόλου των εργασιών επισκευής και αυτοκίνητο συντήρησης.


Τύπος: .exe
Μέγεθος: 265.33 Mb


Κρυφό κείμενο

Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
[κατάρρευση]
Παρόμοια θέματα: